Intézményünk
Felvételi
Képzések
Tanév
Díjak / támogatás
Jogtár
Publikációk
Közérdekű adatok
Kapcsolat
Tanév
Koronavírus tájékoztatás
2020.04.21.
Még tart a Kormány által elrendelt egészségügyi vészhelyzet
2020. április 21.

 
A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet magyar állami ösztöndíjas kötelezettségekre vonatkozó rendelkezései a következő linkről ismerhető meg az Oktatási Hivatal honlapján: https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij.

Felhívjuk a figyelmet. hogy 2020. január 1-től a hitéleti képzésben részt vevő magyar állami ösztöndíjas hallgatót sem oklevélszerzési, sem hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség nem terheli.

2020. március 20.

Kedves Kollégáink és Hallgatóink!
 
Először is, mindenkinek köszönjük az elmúlt hetekben és főleg az elmúlt napokban tanúsított kitartást, türelmet és együttműködést.
A 2019/20-as tanév eredményes lezárása érdekében az alábbiakban foglaljuk össze a tanév folytatásával kapcsolatos jelenleg ismert legfontosabb információkat, várható teendőket, intézkedéseket.
1.     2020. március 12-től visszavonásig a hallgatók számára az SZPA-ra történő belépési tilalom van érvényben. A belépési tilalom vonatkozik az intézmény minden épületére és minden helyben használható szolgáltatására (könyvtár, tanulmányi ügyintézés stb.).
2.     A tanulmányi és munkaügyek intézése a belépési tilalom időszakában elektronikus formában a Neptun rendszeren keresztül, továbbá az intézmény hivatali e-mail címén keresztül folyik (titkarsag@szpa.hu).
3.     A belépési tilalom időszakában a fizetéseket, ösztöndíjakat és egyéb fizetési kötelezettségeket banki átutalással teljesíti az SZPA. Kérjük valamennyi kollégánkat, illetve azokat a hallgatóinkat, akik részesültek korábban ösztöndíjban, és még nem adtak meg ezekre a kifizetésekre vonatkozóan bankszámlaszámot, tegyék meg hivatalos nyilatkozatban a titkarsag@szpa.hu email címen.
4.     A Gyömrői úti kollégium bizonytalan ideig zárva van. A Szent László tér 16. sz. alatti kollégiumban laknak a külföldi hallgatók, továbbá a rektori engedéllyel rendelkező hallgatók. A többi hallgatónak a Szent László tér 16. szám alatti épületre is vonatkozik a belépési tilalom.
5.     2020. március 16-tól minden hivatali ügyintézés, az adminisztratív és oktatásszervezési munka home office munkavégzésben folyik.
6.     2020. március 12-22. között oktatásmentes időszak van.
7.     2020. március 23-tól távoktatási munkarend (távolléti oktatás) kerül bevezetésre.  Eltérő intézkedésig a 2019/20-as tanév szorgalmi időszakában a távoktatási munkarendet kell követni. Kérjük, hogy főiskolánk minden polgára a távoktatási munkarendben meghatározott oktató-hallgató kapcsolattartási módot vegye figyelembe és ebben tervezze meg, végezze a tanítás tanulás folyamatát.
8.     A Főiskola törekszik arra, hogy biztosítsa, hogy a megváltozott tanulmányi rend segítségével a hallgatók számára a tanulmányi követelmények teljesíthetők legyenek és befejezhető legyen a tanév, a végzősök pedig meg tudják szerezni oklevelüket. Kérjük oktatóinkat, hogy törekedjenek arra, hogy a távoktatás rendjében a járványügyi veszélyhelyzetből következő rendkívüli körülményekkel arányos és szükséges mértékű tanulmányi kötelezettségeket határozzanak meg.
9.     A távoktatás rendje
A távoktatás rendjében a nappali és a levelező tagozat oktatása együttesen, azonos felületen zajlik a meghirdetett és felvett kurzusok kereti között (ez alól kivételt képezhetnek pl. a nyelvórák, a számítástechnika a tárgy oktatójának kívánsága szerint).
A távolléti oktatás keretében az eddigi órákat az oktató által megválasztott módon, online vagy felvett előadások, virtuális osztályterem, különböző feltöltött tananyagok (prezentációk, videók, hanganyagok, ezek kombinációi stb.) formájában fogjuk biztosítani, illetve a hallgatók is feltölthetik majd videoikat, prezentációikat, és lehetséges lesz feladatok megoldása, beszámolók beküldése stb. a rendszeren keresztül.
A távoktatásról a különböző tantárgyak vonatkozásában információt a március 23-i héten fogunk adni.
10.  A Moodle rendszer bevezetése az SZPA-n és alkalmazása a távoktatásban
Távoktatási célokra, online órák megtartására a Szent Pál Akadémián bevezetésre kerül a Moodle rendszer BigBlueButton integrációval. Azért döntöttünk egy meghatározott rendszer mellett, hogy a hallgatók számára egyszerűbben, egy helyen követhetőek legyenek a különböző tantárgyak órái, feladatai stb. A Moodle egy kifejezetten felsőoktatási célra fejlesztett rendszer, rendelkezik minden megkívánt funkcióval az oktatásra és a számonkérésre egyaránt. A Moodle választása mellett szól az is, hogy informatikusaink háttértámogatást és adminisztrációt egy rendszerhez, és konkrétan a Moodle rendszerhez tudnak jelenleg adni. 
A rendszer teljes kialakítása után a moodle.szpa.hu weboldalon neptunos/hitparkos belépéssel lehetővé válik a hallgatók online oktatása mind frontális, mind interaktív formában. Ez a rendszer lehetőséget ad arra, hogy a tanár online megtartsa óráit a hallgatóinak, fölvegye, visszahallgathatóvá tegye. Arra is alkalmas, hogy feladatokat, házidolgozatokat kérjen be a tanár határidőre, vizsgáztasson.
11.  A szakmai gyakorlat teljesítésére a tanév hátralévő részében a hallgató nem kötelezhető. A végzősök esetén a szakmai gyakorlat még nem teljesített részével kapcsolatban az SZPA olyan méltányos beszámítási feltételeket állapít meg, hogy a hallgató önhibáján kívül nem teljesített szakmai gyakorlat ne legyen akadálya az abszolutórium, illetve az oklevél megszerzésének.
12.  A távoktatási munkarend a már kiadott egyéni kedvezményes tanulmányi rend jogosultjait nem érintheti hátrányosan.
13.  A tavaszi szemeszterben esedékes szakdolgozatleadási határidőt 2020. április 20-ig egységesen minden szakdolgozatra meghosszabbítjuk. A szakdolgozatokat csak elektronikus formában kell a módosított határidőre leadni, a papíralapú leadásról a járványügyi helyzet függvényében az SZPA később rendelkezik.
14.  A tanulmányi kötelezettség teljesítéshez szükséges vizsgák rendjéről később adunk tájékoztatást.
15.  A tanév végi záróvizsgákkal és a szakdolgozatok megvédésével kapcsolatban kapcsolatban a későbbiekben történik intézkedés. A döntésig is kérjük, hogy az érintett hallgatók az eredeti menetrend szerint folytassák készülésüket a záróvizsgára.
16.  A felvételivel kapcsolatban a későbbiekben történik intézkedés.
17.  A távoktatásban történő tartós akadályoztatással kapcsolatos kérdéseket, a titkarsag@szpa.hu címen fogadjuk és igyekszünk mind az érintetteknek válaszolni, mind - amennyiben szükséges - szélesebb körben tájékoztatást adni.
18.  A könyvtár zárva tartása alatt ajánljuk a Főiskola polgárainak a következő linkeket (az ajánlást a későbbiekben törekszünk bővíteni)
-       https://litera.hu/magazin/osszeallitas/olvasmany-lelohelyek.html?fbclid=IwAR1PLiVKaVLcM6SA4HmCe_tmAeKvbjGWLtuK45IdhIM4Z6VViMPzskqwqlI
Litera
-       Digitális tankönyvtár: https://dtk.tankonyvtar.hu/

2020. március 16.

A Szent Pál Akadémiának a koronavírus által okozott veszélyhelyzet kezelésére hozott intézkedési terve
 
A Kormány által 2020. március 11-én elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel az alábbi intézkedéseket tesszük. Minden főiskolai hallgató, oktató, alkalmazott az alábbiak szerint köteles eljárni.
1.     A Szent Pál Akadémia rektora 2020. március 12-én és március 13-án rektori szünetet rendel el.
2.     2020. március 16-20 között az intézmény rektora tavaszi szünetet rendel el. A kormányzati döntésnek megfelelően a 2019/2020-as tanév tavaszi szünete a tanév rendjében meghatározott időtartamot megváltoztatva, 2020. március 16–22 között lesz a hallgatók számára megtartva. A hallgatók és minden munkatársunk figyelmét felhívjuk, hogy a tavaszi szünet ideje alatt ne utazzanak külföldre, lehetőség szerint lakhelyükön tartózkodjanak.
3.     Az 1-2. pontokban foglalt időszakok alatt a hallgatók nem látogathatják az intézményt semmilyen okból, valamennyi hallgatót távolmaradási kötelezettség terhel.
4.     A hallgató személyes jelenlétét igénylő oktatás kivételével a főiskola működése az elrendelt rektori szünet és a tavaszi szünet alatt, valamint azt követően is folyik.
5.     A főiskola egésze 2020. március 23-tól az ellenkező rendelkezésig távolléti oktatásra áll át. Megkezdtük az előkészületeket arra, hogy 2020. március 23-tól főiskolánkon a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedések módosításáig vagy visszavonásáig távolléti oktatással oktassunk mind a nappali, mind a levelező tagozaton. A távolléti oktatás részleteiről később nyújtunk tájékoztatást. A távolléti oktatás alatt a hallgatók továbbra sem látogathatják majd az intézményt semmilyen okból.
6.     Az főiskola működésének üzemszerű fenntartása érdekében – különös tekintettel a távolléti oktatás megszervezésével összefüggő feladatok ellátására – az oktatók, kutatók és az adminisztráció munkatársai számára a munkavégzési kötelezettség fennáll az elrendelt rektori szünet, valamint a tavaszi szünet alatt, valamint azt követően is. Az intézmény az összes alkalmazottja számára lehetővé teszi az online munkavégzést.
7.     Kollégiumainkból magyar hallgatóinknak otthonukba kell távozni legkésőbb 2020. március 13-ig. (Ha a magyar hallgatónak nincs hova mennie, rektori méltányossággal maradhat a kollégiumban. A méltányosságot a főiskola részére /titkarsag@szpa.hu/ március 12-én éjfélig küldött elektronikus levélben lehet kérni.)
8.     A nemzetközi hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is megengedett.
9.     2020. március 12-től visszavonásig minden hallgatói ügyintézés esetében elektronikus eljárásrendet alkalmazunk. A hallgatók számára a személyes ügyfélszolgálat 2020. március 12-től megszűnik.
10.  Az intézmény épületei csak a dolgozók számára lesznek nyitva. Az intézmény kollégiumai csak a dolgozók és a rektori engedéllyel bentlakó magyar állampolgárok, továbbá a külföldi állampolgárságú hallgatók számára lesznek nyitva. A fentieken kívül mások az épületekben nem tartózkodhatnak. 
11.  A főiskola területén, illetve a főiskola által szervezett formában megtartandó rendezvények esetében a veszélyhelyzetre való eljárásrendet kell alkalmazni. A főiskolai hallgatókat kérjük, hogy ezeken a rendezvényeken se látogassák az intézményt.
12.  Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a 2019/2020. tanév I. féléves matricájával érvényesített diákigazolványokat, valamint az eredeti aláírást és pecsétet nem tartalmazó igazolásokat elfogadják a közlekedési szolgáltatók március 31. napja után is.
13.  A nappali tagozat arra jogosult hallgatói az ösztöndíjakat utalás formájában fogják megkapni.
14.  A főiskola korábban kiadott tájékoztatóját egyebekben fenntartjuk.
15.  Jelen tájékoztatóban foglalt intézkedések 2020. március 12. 00:00 órától hatályosak.
A változásokról, intézkedésekről, a távoktatásról (beleértve a nappali és levelező tagozatot is), az online munkavégzésről az intézmény folyamatosan tájékoztatja az intézmény polgárait.
 

2020. március 11.


Tájékoztatjuk hallgatóinkat és munkatársainkat, hogy a Kormány által ma bejelentett egészségügyi vészhelyzetre tekintettel holnaptól (március 12.) további intézkedésig a főiskolai oktatás szünetel. Jelenleg távoktatást készítünk elő.

További tájékoztatást  a holnapi kormányzati rendelkezések után adunk.


2020. március 10.

Felhívjuk kedves hallgatóink és munkatársaink figyelmét, hogy a megbetegedések megelőzése közös érdekünk, ezért kérjük, hogy mindenki az alábbi szabályok szerint járjon el a diákok, dolgozók és az egész közösség védelme érdekében, valamint azért, hogy a súlyosabb intézkedéseket elkerülhessük, további intézkedésig valamennyien tartsuk be a tájékoztatónkban foglaltakat.

1.     Nyomatékosan kérjük Magyarországon tartózkodó munkatársainkat és hallgatóinkat, hogy amennyiben nem feltétlenül szükséges, ebben az időszakban ne utazzanak külföldre. Külföldi hallgatóinkat pedig arra kérjük, hogy további intézkedésig ne jöjjenek Magyarországra.
 
2.     Amennyiben fenti kérésünk ellenére valaki mégis külföldre utazik, kérjük, hazatérés után ne látogassák a főiskola épületeit (beleértve a kollégiumokat), továbbá mindenki maradjon otthon abban az esetben is, ha a családból csak egyvalaki járt külföldön, ő maga nem. Ugyanígy kérjük külföldön tartózkodó hallgatóinkat, hogy ha figyelmeztetésünk ellenére Magyarországra jönnek ebben a kritikus időszakban, ne keressék fel a főiskola intézményeit. A koronavírus a lappangási ideje alatt is fertőz, vagyis a kb. kéthetes tünetmentes időszakban is továbbadható.
 
3.     Kérjük, ha valakinek fejfájása, torokfájása van, rossz a közérzete, vagy hőemelkedése, láza van stb., maradjon otthon, amíg a panaszok el nem múlnak. Betegség után mindenki csak tünetmentes napok leteltével jöjjön a főiskolára. Igazolt távollétet jelentenek a levélben felsorolt távolmaradási okok mind a hallgatók, mind a munkatársak esetében a hazatérésüket követő két hétig. Kérjük, hogy ezekben az esetekben a kollégisták haladéktalanul értesítsék a kollégiumi mentorokat, valamint az intézményt (a 06 1 4322720 számon, a titkarsag@szpa.hu e-mail címen).
Felhívjuk valamennyi hallgatót, oktatót és munkatársat, hogy kövesse figyelemmel, és tartsa be a https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/526-tudnivalok-roviden honlapon szereplő előírásokat. Különösen az 1-2. pontok alapján otthoni karantént kezdők tájékozódjanak arról, mely esetben (tünetek megjelenése) kell a háziorvosnál telefonon jelentkezniük.
Kérjük azokat a hallgatókat, oktatókat vagy más munkatársakat, akik megelőző jelleggel önkéntes otthoni távollétet vállalnak, jelentsék be távollétük okát és időtartamát a titkarsag@szpa.hu címen, kollégisták pedig a kollégiumi mentoroknak is.
A fenti okból való távolmaradás igazoltnak számít, amit tehát kizárólag elektronikus úton kell bejelenteni.
Kérünk mindenkit, hogy a fenti szabályok betartására figyelmeztessük egymást is.
 
4.     Az SZPA Főépület bejáratához fertőtlenítő szert helyeztünk el, kérjük, hogy a be- és kilépésnél a fertőtlenítőszer mellett lévő tájékoztatás szerint használják a szert kézfertőtlenítésre. (A fertőtlenítőszer szembe nem kerülhet.) Munkatársaink a kilincseket, továbbá a gyakran érintett tárgyakat a nap során rendszeresen fertőtlenítik. Ebben tisztelettel kérjük a nappali tagozatos hallgatók és a kollégisták segítségét osztálytermük, illetve a kollégiumi helyiségek vonatkozásában.
 
5.     A közegészségügyi ajánlásoknak megfelelően kérjük, hogy tömegközlekedési eszközök használatát követően, oktatási épületbe vagy hazaérve azonnal bő meleg szappanos vízben mossanak kezet és arcot. Kérjük, mossatok gyakran kezet, kerüljétek a beteg emberekkel történő kontaktust. Kérjük, hogy koszos kézzel ne nyúljanak a szájukhoz, tüsszentéshez, köhögéshez egyszer használatos zsebkendőt használjanak. Nagyon fontos, hogy ne a kezükbe köhögjenek, ha nincs zsebkendőjük, inkább a könyökhajlatba tüsszentsenek, köhögjenek. Javasoljuk, hogy kerüljétek a közvetlen érintkezési formákat találkozásnál, búcsúzásnál (kézfogás, puszi stb.).
Publikálta: Horváth András
© 2011 Szent Pál Akadémia