Intézményünk
Felvételi
Képzések
Tanév
Díjak és támogatás
Jogtár
Publikációk
Kapcsolat
Intézményünk
Minőségpolitika
2014.02.07.
A Szent Pál Akadémia minőségpolitikája
 A Szent Pál Akadémia a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerinti, a hitélettel összefüggő képzés sajátosságaira tekintettel az intézmény által kidolgozott saját minőségbiztosítási rendszert működtet.
A minőségbiztosítási rendszer célja: az intézmény meg tudja valósítani a Küldetésnyilatkozatában foglalt céljait, alapítója által meghatározott rendeltetését. A Szent Pál Akadémián folyó minőségbiztosítás feladata, hogy figyelembe véve a hitéleti képzésben szétválaszthatatlan felsőoktatási és egyházi sajátosságokat, a kettőt összehangolva járuljon hozzá a hittudományi képzés és kutatás magas színvonalának és az intézmény bibliai, hitbéli, erkölcsi és szellemi attribútumainak, értékeinek megteremtéséhez, megőrzéséhez és továbbfejlesztéséhez.
A Szent Pál Akadémia nem képzelhető el és nem működhet az alapításkor az intézmény számára meghatározott, a teljes Szentírásban fellelhető és a Szent Lélek által kijelentett igazságok nélkül, amelyeket az intézmény a kor eszközeivel, tudományos módszerekkel, felsőfokú szinten oktat és kutat.
A Szent Pál Akadémián a minőségbiztosítás az intézmény működésének minden területén a Küldetésnyilatkozatot megvalósító, személyes inspiráltságtól vezetett, tudományos értékű, biblikus teológiai felsőoktatási képzést és kutatást szolgálja.
A Szent Pál Akadémián a minőségbiztosítás hatékonyságát az egyházi szervezeti sajátosságokat is magába foglaló működés segíti elő. Az intézmény vezetése és a képzés részt vevői a maguk területén a minőségi célkitűzéseket magukénak vallva járulnak, illetve járulhatnak hozzá a Szent Pál Akadémia küldetését megvalósító, magas színvonalú működéséhez:
o   A minőségi célkitűzéseket, követelményeket elsősorban az alapító, illetve a Szenátus határozza meg. A Szenátus az alapító-fenntartó Hit Gyülekezete egyetértésével minőségbiztosítási szabályzatot alkot. A minőségbiztosítás szervezetét és eljárásait az intézmény méreteihez és a minőségbiztosítás céljához igazodva kell meghatározni. A Szent Pál Akadémia vezetése elkötelezett abban, hogy a minőségi célkitűzéseket az intézményben megvalósítsa.
o   Az oktatók-kutatók minőségi munkavégzésének előfeltétele, hogy a bibliai alapelveket megvalósító személyes inspiráltság szakmailag színvonalas és igényes munkavégzésben jelenjen meg.
o   A minőségi célkitűzések megvalósításának elengedhetetlen feltétele, hogy a Szent Pál Akadémia hallgatói ezeket a célokat megismerjék, és a folyamat aktív részeseiként – a Küldetésnyilatkozatban megfogalmazottak szerint – tanulmányaik során a bibliai értékek életükben való kiteljesedése által belső motivációjukból kiindulva maguk is minőségi munkavégzésre váljanak alkalmassá.
A Szent Pál Akadémia a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátására Minőségbiztosítási Bizottságot működtet.
A minőségpolitika megvalósításának eszközei: minőségközpontú működés az intézményi élet minden területén, minőségpolitikai célok, javaslatok kidolgozása, megvitatása, megvalósítása, minőségbiztosítási vizsgálat, kérdőíves véleményezés különböző körökben (hallgatók, végzett hallgatók, oktatók, felhasználók), minőségjelentés (rendes, rendkívüli) készítése, értékelése, intézkedési terv, intézményfejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása.

Publikálta: Adminisztrátor
© 2011 Szent Pál Akadémia