Intézményünk
Felvételi
Képzések
Tanév
Díjak és támogatás
Jogtár
Publikációk
Kapcsolat
Képzések
Általános információk a teológia mesterszakról
2015.01.08.
2007. szeptemberétől a Szent Pál Akadémián teológia egységes, osztatlan mesterképzés indult, mely nappali és levelező tagozaton egyaránt öt éves.
2007. szeptemberétől a Szent Pál Akadémián teológia egységes, osztatlan mesterképzés indult, mely nappali és levelező tagozaton egyaránt öt éves. A mesterképzés minden tanévben egy újabb első évfolyammal bővült, vagyis felmenő rendszerben épült fel. Ezzel párhuzamosan a főiskolai képzésben minden tanévben eggyel kevesebb évfolyam lett, vagyis kifutó rendszerben megszűnt.

Képzés

A Szent Pál Akadémia hitélettel, hittudománnyal összefüggő képzést folytat. Teológia szakon ad kétféle diplomát: a régi képzési szerkezetben kifutó jelleggel főiskolai oklevelet, az új képzések közül pedig felmenő rendszerben egységes, osztatlan mester diplomát. Jelentkezni csak az új, mesterképzésre lehet.

A képzés adatai:

A mesterképzési szak megnevezése: teológia.

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
 • szakképzettség: okleveles teológus.
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Theology, Theologist.

  Képzési terület: hittudomány.

  A képzési idő félévekben: 10 félév.

  A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit

  A mesterképzési szak képzési célja:

  A Teológia mesterképzési szakon folyó képzés célja olyan teológusok képzése, akik a Szentírásról és a pasztorációs munkáról elsajátított korszerű és átfogó ismereteikkel, valamint a képzés ideje alatt az egyházi életben való aktív részvétellel egyházi szolgálatra készülnek fel. A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát felsőfokú szinten művelik, és küldetésüknek megfelelően részt tudnak venni egyházuk evangelizációs és pasztorációs tevékenységében. A képzés célja ezen felül olyan elkötelezett lelkészek, egyházi szolgálók oktatása és nevelése, akik egyházuk szolgálati teendőit teljes kompetenciával el tudják látni és a helyi, szolgálati közösségek vezetőivé lehetnek.
  A végzettek alkalmasak - az egyházi kinevezési és szolgálati rend figyelembe vételével - lelkészi hivatásra és az egyházi élet különböző területein végzett szolgálatokra, valamint végzettségük és szakképzettségük alapján más munkakörök betöltésére. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében való folytatására.

  A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
  Az egyházi szolgálattal, illetve hitélettel összefüggő feladatok ellátása az intézményen belül, illetve az egyházszervezetben az intézmény tantervében meghatározottak szerint.

  Idegennyelv-ismeret követelményei: Az oklevél kiadásának feltétele a teológiai szaknyelvi képzés teljesítése mellett egy idegen nyelvből középfokú, C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.
Publikálta: Adminisztrátor
© 2011 Szent Pál Akadémia