Intézményünk
Felvételi
Képzések
Tanév
Díjak és támogatás
Jogtár
Publikációk
Kapcsolat
Képzések
A régi típusú Teológia főiskolai szak hallgatóinak figyelmébe!
2018.07.03.
A záróvizsga letételének határideje ebben a tanévben lejár. A nyelvvizsga-mentesség igénybevételének lehetősége már lezárult. Főiskolai szakon azok tehetnek utoljára ebben az évben záróvizsgát, akik rendelkeznek abszolutóriummal.
A Teológia főiskolai szakon az abszolutóriummal rendelkező volt hallgatók számára
a záróvizsga letételének határideje: a 2017/18-as tanév 2. féléve, 2018. augusztus.
 
Ezután a határidő után főiskolai szakon már nem lehet záróvizsgát tenni, viszont osztatlan (mester)képzésben lehet folytatni, illetve befejezni a Teológia szakos tanulmányokat.
 
Bárki leteheti ebben a tanévben a záróvizsgát, akinek van abszolutóriuma, függetlenül attól, mikor szerezte meg azt. Csak a korábbi években abszolutóriumot szerzettek számára áll fenn a lehetőség, főiskolai abszolutóriumot most már nem lehet szerezni.
 
A főiskolai oklevél megszerzésének feltétele legalább egy nyelvből alapfokú C típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.(Tanulmányaikat 1998-ban és azután kezdő nappali, valamint 1999-ben, illetve azután kezdő levelező tagozatos hallgatókra vonatkozik. A tanulmányaikat korábban kezdők esetében nincs nyelvvizsga követelmény.)
 
A 40 év felettiek nyelvvizsga kedvezménye véget ért, már nem lehet igénybe venni. Akik most fognak záróvizsgázni, már nem válthatják ki az alapfokú nyelvvizsgát angol nyelvből az intézmény által szervezett saját nyelvi vizsga letételével, ezt ugyanis a legkésőbb 2013-ban főiskolai szakon záróvizsgázottak tehetik le és szerezhetik meg így az oklevelet.
 
Főiskolai szakon a záróvizsga letétele után a nyelvvizsga (és így az oklevél) megszerzésének NINCS határideje. Bármilyen nyelvből elfogadjuk az alapfokú komplex (írásbeli+szóbeli) nyelvvizsgát.
Amíg az oklevél kiadására nincs lehetőség, mert a végzett hallgató nem rendelkezik nyelvvizsgával, részére a tanulmányok elvégzéséről a Szent Pál Akadémia igazolást állít ki. Az igazolás végzettséget és szakképzettséget nem igazol, de tanúsítja a záróvizsga eredményes letételét.
Az oklevelet a záróvizsgától vagy a nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított harminc napon belül kiállítjuk és kiadjuk annak, aki utólag bemutatta a nyelvvizsga bizonyítványát.
 
Információk, elérhetőségek:
Alább található az Egységes évfolyamdolgozati és szakdolgozati útmutató, amiben megtalálod az összes, záróvizsgával kapcsolatos információt, valamint a legszükségesebb nyomtatványokat.
Felhívjuk a figyelmed a Neptun belépő képernyőre (https://neptun.szpa.hu/hallgato vagy a www.szpa.huoldalon a Neptun tanulmányi rendszer ikonjára kattintva – a Friss Hírek és a Letölthető dokumentumok belépés nélkül is elérhetők.), ahol megtalálod az útmutatót, nyomtatványokat, tételsort stb. a Letölthető dokumentumokközött.
 
A záróvizsgába, szakdolgozatírásba a következőképp tudsz bekapcsolódni:
 
- Felkeresed ajánlóidat és beszerzel tőlük egy ajánlást a szakdolgozat, záróvizsga hallgatói jogviszonyon kívüli befejezéséhez (Nyomtatvány: Neptun belépő képernyő, egységes útmutató 30. oldal).
- Kiválasztod a szakdolgozat témádat (ehhez segítséget az Egységes útmutató 2. fejezetében és 3., illetve 4. mellékletében találsz).
- Kiválasztod és felveszed a kapcsolatot a konzulenseddel és leadod a szakdolgozati címbejelentőt (Nyomtatvány: Neptun belépő képernyő, egységes útmutató 25. oldal). A kapcsolatfelvételt javasoljuk e-mailben elkezdeni, a második félévben értesítünk a konzultációk időpontjáról is.
 
  A többi határidő megegyezik az Egységes útmutatóban találhatókkal.
- Sakdolgozat leadási határidő: július 25-e, szerda.
- B
eszerezhetők a záróvizsga tananyagok (a jegyzetboltban egyben is megrendelhető).
- Szakdolgozatvédés és záróvizsga: augusztus 6, 7, 10.

A diploma@szpa.hu címre küldhetők azok a tanulmányi kérvények, amelyek szakdolgozattal, záróvizsgával, a tanulmányok befejezésével kapcsolatosak,a „Tárgy” mezőben a kérelem fajtájának, a kérdésnek minél pontosabb megjelölésével. A papíron kitöltött nyomtatványokat szkennelve és másolatban csatolva e-mailben is el lehet küldeni.
 
Csatolt fájok:
Publikálta: Horváth András
© 2011 Szent Pál Akadémia