Intézményünk
Felvételi
Képzések
Tanév
Díjak / támogatás
Jogtár
Publikációk
Közérdekű adatok
Kapcsolat
Publikációk
MEGJELENT a Studia Biblica, a Szent Pál Akadémia tudományos folyóirata
2020.01.10.
Tanulmányok – közlemények – recenziók
A STUDIA BIBLICA – BIBLIAI TANULMÁNYOK publikációs lehetőséget biztosít minden olyan tanulmánynak, forrásközlésnek vagy recenziónak, amely a teljes ó- és újszövetségi Szentírást érintő bármely filológiai, exegétikai, történeti, etikai, filozófiai vagy épp természettudományos kérdésről kíván értekezni. Lapunk fő profiljához tartozik az őskereszténység, a Nikaia előtti ókeresztény kor forrásainak, írásmagyarázatának és történelmének kutatása, de éppilyen fontosnak tartjuk az ősi és modern Izrael, valamint a zsidóság történetével kapcsolatos tanulmányok megjelentését. A Studia Biblica szerkesztői a folyóirat legfőbb küldetésének azt tartják, hogy az evangéliumikarizmatikus keresztény teológiát tudományos módszerességgel műveljék, és ne a Bibliát tegyék a tudomány mérlegére, hanem a különféle humán, társadalom- vagy természettudományokat vizsgálják meg a bibliai kinyilatkoztatás fényében.
 
Az első szám tartalmából:
 
TANULMÁNYOK
Hack Márta: Másál és költői nyelv
Rugási Gyula: Tíz történetietlen tétel a gnózisról (1. rész)
Finta Szilvia: Általánosítható-e az egyedi? Az egyedi esetek általánosításának problematikája a zsidó vallási jogban

KISEBB KÖZLEMÉNYEK
Ruff Tibor: Isten családterápiája – Az elutasítottság problémája Jákób fiainak életében
Grüll Tibor: A Héliodóros-affér – IV. Seleukos mariséi feliratának tanulságai
Rákóczi István: A „Betűk Atyjától” a digitális evangéliumig: Isten szava nyungwe nyelven

FORRÁS
Csalog Eszter: A Példabeszédek Septuaginta-fordításának (Paroimiai) 19. fejezete

RECENZIÓK
 
Az első szám az Akadémia Főépület nyitvatartási idejében (munkanapokon 8.00-tól 18-22.00-ig, illetve szerdán és szombaton istentiszteletek előtt és után fél órával) a recepción vásárolható meg, vagy megrendelhető a titkarsag@szpa.hu e-mail címen.
Publikálta: Horváth András
© 2011 Szent Pál Akadémia